Цілі і завдання

Мета створення Організації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, сприяння охороні, відтворенню, збереженню та раціональному використанню природних багатств річок і водойм України та їх рекреаційного потенціалу.

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • виховання членів Організації як цивілізованих природокористувачів;
 • сприяння веденню рибальського господарства на науковій основі;
 • сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного законодавства;
 • пропаганда охорони природи, поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
 • сприяння вивченню та розвитку науковообгрунтованого досвіду ведення рибальського господарства, аматорського рибальства та риболовного спорту;
 • створення умов членам Організації для аматорського та спортивного рибальства та відпочинку;
 • підтримка прямих контактів з українськими та іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України;
 • реалізація власних цільових та комплексних програм і проектів, в тому числі освітніх, підтримка програм, що відносяться до завдань Організації;
 • сприяння активному розвитку рибальського спорту та екологічного туризму;
 • запобігання порушенням конституційних прав та сприяння реалізації спільних законних інтересів членів Організації, в тому числі на природокористування;
 • участь спільно з державними органами і установами, науковими організаціями у здійсненні заходів із збереження і примноження рибних запасів, підвищення рекреаційної спроможності річок і водойм;
 • сприяння штучному розведенню і розселенню водної фауни;
 • сприяння забезпеченню членів Організації рибальським спорядженням;
 • сприяння організації аматорського та спортивного рибальства;
 • сприяння проведенню науково-дослідних робіт з дослідження стану іхтеофауни;
 • сприяння спорудженню рибальських баз, які необхідні для виконання статутних завдань Організації;
 • сприяння організації і проведенню змагань з рибальського спорту;
 • сприяння розвитку риболовного туризму;
 • проведення серед населення роз'яснення мети та цілей Організації щодо питань охорони, відтворення та підвищення чисельності риби, шляхом обладнання за власні кошти будинків, кімнат (куточків) рибалок;
 • проведення конкурсів серед членів Організації на краще рибальське господарство, кращі фотознімки та плакати на рибальські теми, кращий сувенір та рибальський трофей;
 • сприяння придбанню практичного досвіду й організаторських здібностей, а також провадженню освітньої діяльності за напрямками, що відповідають статутним завданням Організації, шляхом реалізації науково-освітницьких проектів та програм, проведення семінарів-практикумів, конкурсів, наукових конференцій та зустрічей тощо;
 • сприяння розробкам і публікаціям різноманітних аналітичних і консультаційних матеріалів, експертних оцінок;
 • сприяння творчій, дослідницькій та аналітичній діяльності членів Організації та впровадження результатів їх досліджень в практику;
 • направлення членів Організації для вивчення досвіду роботи в інших об'єднаннях громадян, участі в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за її межами.